Ponožková výzva 2021

V roku 2021 sme kampaňou Ponožková výzva poukázali na oblasti, kde majú ľudia s Downovým syndrómom a ich rodiny najväčšie problémy:

  •  Oznámenie diagnózy pred alebo po narodení dieťaťa s Downovým syndrómom.
  •  Prijatie dieťaťa s Downovým syndrómom do rodiny.
  •  Prijatie človeka s Downovým syndrómom do spoločnosti.
  •  Prijímanie detí s Downovým syndrómom do materskej, základnej, strednej školy či učilišťa.
  •  Prijatie dospelého človeka s Downovým syndrómom do zamestnania.
  •  Prijatie staroby a dožívania ľudí s Downovým syndrómom.

Naším cieľom bolo, aby ľudia odstránili bariéry a predsudky a začlenili ľudí s Downovým syndrómom do bežnej spoločnosti.

Dedoles podporil finančne sumou 25 552,90 € organizácie Down Syndrome International, European Down Syndrome Association, Spoločnosť Downovho Syndrómu na Slovensku a DownSyndrom CZ.

Materiálnu pomoc vo forme 300 párov veselých ponožiek sme poskytli 11 organizáciám podporujúcim ľudí s Downovým syndrómom.

Finančne sme podporili vydanie knihy Trochu iné kráľovstvo - veselý príbeh zo života, ktorý napísala mama Majka o živote so svojím synom Marekom, ktorý má Downov syndróm. Je to kniha, ktorá je láskavým a vtipným rozprávaním o tom, aký je život s človekom s Downovým syndrómom. Vďaka svojej humornej forme má ľuďom priblížiť život s človekom s Downovým syndrómom a tak odbúravať bariéry.