Tričká Lesoochranárske zoskupenie VLK

„Všetko pre nič“ To je názov iniciatívy Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk. Cieľom je, zachovať kus ozajstnej prírody pre ďalšie generácie, čo sa dosiahne tým, že budeme robiť  „nič“. Pod slovom „NIČ“ sa myslí nezasahovanie do prírody, čiže nepoľovať, nepostrekovať chemikáliami, nerúbať a neťažiť drevo, neodstraňovať mŕtve drevo, nevysádzať a najazdiť na autách. Zároveň sa však plne podporuje slobodný pohyb ľudí v nedotknutej prírode a poznávanie skutočných lesov. Ak sa hlásite k týmto myšlienkam, iniciatívu môžete podporiť kúpou týchto tričiek Zachraňujeme lesy. Viac informácií nájdete na vsetkoprenic.sk 


Dostupnosť

×
1 vybrané
Všetky produkty
Potvrdiť

Veľkosť

×
Potvrdiť
2 produkty

 

Načítavam ...