Školský les do vrecka

Školský les do vrecka je malý výukový lesík s rozlohou asi 100 až 200 m² (približne veľkosť tenisového kurtu), ktorý je umiestnený vo vnútri obce alebo dokonca na školskej záhrade.

Projekt, ktorý prichádza z Holandska, prináša do Čiech vzdelávacie centrum TEREZA. Lesík si deti samy vysadia, chodia ho pozorovať a učia sa v ňom nielen o rastlinách a prírode. Stáva sa príjemným miestom, kde sa môžu stretávať žiaci, ale aj miestni obyvatelia.

Vzdelávacie centrum TEREZA školám poskytuje kompletné know-how k vybudovaniu školského lesa formou publikácie, konzultácií a prezentácií pre učiteľov aj žiakov. Zároveň spolupracuje na koordinácii výsadby.

Dedoles podporil projekt sumou 30-tisíc eur.

Viac sa o projekte dozviete tu: https://terezanet.cz/cz/les-ve-skole

https://www.youtube.com/watch?v=WQ2wDlKHfDo