Pomoc rodinám s jedným rodičom

Jednorodičovstvo zasahuje veľkú časť našej spoločnosti. Rodiny s jedným rodičom sú dlhodobo vystavené sociálnemu vylúčeniu a riziku chudoby, pričom prebiehajúca pandémia ich problémy ešte prehĺbila. Niektorí rodičia prišli o prácu, alebo ostali doma. Ale všetci sa museli postarať o deti, ktoré po zatvorení škôl zostali doma, bez systémovej podpory v spoločnosti. Viacerým rodinám hrozilo, že nebudú mať peniaze ani na úhradu nákladov spojených s bývaním, a tak ľahko skončia v krízových centrách.

Na Slovensku je asi 150-tisíc takýchto rodín a tento problém sa týka takmer 200-tisíc detí. Ich výdavky na starostlivosť o deti a ich vzdelávanie pohlcuje viac ako 20 percent príjmov domácnosti, čo je po Cypre najviac v Európskej únii. Preto sme sa rozhodli podporiť organizáciu JEDEN RODIČ, ktorá sa jednorodičovským rodinám dlhodobo venuje a poskytuje im komplexnú odbornú a humanitárnu pomoc na uľahčenie ich ťažkej životnej situácie. Okrem finančnej podpory sme venovali aj naše veselé výrobky, ktorým sa deti vždy potešia 😊

Ak aj vy poznáte niekoho, kto potrebuje pomoc, nájdete ju TU