Pomoc južnej Morave

Klimatická zmena so sebou prináša kalamity, na ktoré sa nedá pripraviť. Jednou z nich bolo i ničivé tornádo, ktoré v júni 2021 prebehlo oblasťou Břeclavska a Hodonínska na južnej Morave. Tornádo bralo životy, ničilo obydlia, ale aj stromy, kríky a úrodu na poliach.

Aby bolo možné vrátiť obyvateľom ich predzáhradky, cyklistické cesty a aleje, hospodárom a zvieratám remízy a vetrolamy, včelám a motýľom lúky, je potrebná dlhodobá obnova tohto regiónu.

My v Dedolese sme sa rozhodli podporiť iniciatívu Nadace Partnerství Pomoc pro Moravu sumou 500-tisíc českých korún, ktorej cieľom je do okolitých obcí a krajiny vysadiť nové stromy a ošetriť tie, ktoré výčiny tornáda prežili, vysadiť aleje, vetrolamy, podporiť vznik nových záhrad a obnoviť remízy v zasiahnutých oblastiach.

Viac informácií o projekte

Grantový program 1

Grantový program 2