Ohrozené druhy

Ich počet v prírode alarmujúco klesá, no stále je čas s tým niečo urobiť. Nedovoľme, aby ohrozené druhy ostali len vzorom na našich veselých ponožkách.
Ohrozené druhy

Filtrovať

Našli sme 7 produktov
Kolekcia vznikla v spolupráci s ochranárskym zdužením BROZ, ktoré viac ako 20 rokov obnovuje mokrade, lužné lesy a riečne ramená v územiach Natura 2000, najmä v okolí Dunaja.
Rastliny a živočíchy ochránime najlepšie tak, že zlepšíme prostredie, v ktorom žijú.
Hore