Klíma nás spája

Dôsledky klimatickej krízy pociťujeme čoraz intenzívnejšie aj na vlastne koži – prudké výkyvy počasia, vysoké teploty, sucho, ničivé búrky či dokonca tornádo. Zmena klímy mení a ohrozuje život na celej Zemi. Praktické lokálne adaptačné opatrenia, ako napríklad dažďová záhrada, vertikálna zeleň, revitalizácia mokradí, zadržiavanie dažďovej vody, zelená strecha a pod. môžu naše okolie na dopad zmeny klímy pripraviť.


Preto sme sa rozhodli podporiť projekt Klíma nás spája, ktorý realizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.


Do projektu sa môžu zapojiť samosprávy, školy a občianske združenia. Odborne projekt zastrešuje CEEV Živica v spolupráci s expertmi na adaptačné opatrenia.
Viac o projekte tu: www.klimaspaja.sk