Srdce pre deti – podpora inkluzívneho vzdelávania

Podpora ľudskej jedinečnosti a inklúzie sú hodnoty, ktoré v Dedolese dlhodobo vyznávame. Je dôležité, aby mali všetky deti bez rozdielu rovnaký prístup k vzdelávaniu, a tým si zabezpečili lepšiu budúcnosť. Aj preto sme podporili projekt Srdce pre deti, ktorý sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu detí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Vďaka nášmu finančnému príspevku vo výške 50 000 € sme mohli podporiť 11 projektov zameraných na vzdelávanie pedagogických asistentiek a asistentov, s cieľom zvýšiť ich kompetencie v oblasti inkluzívneho prístupu k vzdelávaniu.

Prehľad 11 podporených projektov nájdete TU.

V mnohých školách inkluzívne vzdelávanie chýba. Školy majú zároveň obmedzené kapacity na realizáciu kurzov, ktoré by boli „šité na mieru“ pre asistentov. Preto boli vybrané organizácie, ktoré dokážu školám pomôcť zvyšovať expertízu asistentov v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

Vzdelávaním a podporou asistentov sa zvýši ich odbornosť a profesionalita. Sú to dôležité atribúty, ktoré si náročná práca asistenta vyžaduje. Vďaka praktickému poradenstvu budú vedieť, ako porozumieť zdravotnému stavu detí či forme ich sociálneho znevýhodnenia. Rodiny v nich nájdu oporu, trochu psychológov a trochu liečebných či sociálnych pedagógov. Čo je však najdôležitejšie, dokážu pomôcť deťom pri začlenení sa do kolektívu.