Budúcnosť INAK

Budúcnosť INAK je mimoškolský program pre mladých vo veku od 11 do 15 rokov. Reaguje na nerovnosť v prístupe detí k vzdelávaniu. Slovensko je jednou z tých krajín, kde môžeme vidieť veľký vplyv sociálno-ekonomického prostredia, z ktorého deti/študenti pochádzajú, na ich výsledky v škole.

Súčasťou projektu je vytváranie inovatívnych klubov, v ktorých sa žiakom základných škôl ponúka 3-ročný vysoko kvalitný program na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností.

Cieľom programu je, aby si mladí ľudia všímali svoje okolie, rozmýšľali o svete inak a riešili problémy, ktoré vidia okolo seba. Podporuje spoluprácu mladých ľudí na spoločnom projekte pre komunitu, tímové riešenia problému a sociálne inovácie, na ktorých účastníci pracujú. Posilňuje sa ich potenciál, aby mali šancu na lepšiu budúcnosť.

Vzdelávací obsah programu je zameraný na kľúčové zručnosti potrebné pre 21. storočie, motivuje a rozvíja potenciál účastníkov a účastníčok. K tomuto cieľu smeruje aj unikátne vyskladaný vzdelávací plán programu. Program zabezpečuje pre deti bezpečné a inkluzívne prostredie (poskytovanie stravy, dlhšie otváracie hodiny, pomoc komunitného pracovníka a mentorov) bez ohľadu na etnicitu či príslušnosť k inej menšine.

Preto sme sa rozhodli tento program podporiť. 😊

Budúcnosť INAK v školskom roku 2021/22

Viac tu: www.nadaciapontis.sk/projekty/buducnost-inak/