Lifbee Academy

Lifbee Academy sa zameriava na riešenie problémov v oblasti životného prostredia (Enviro Lab) a ľudského zdravia (MedTech Lab). Spája mladých vedcov a inovátorov z oblasti biotechnológií, informačných technológií, dizajnu, marketingu a ďalších odvetví, aby našli riešenia, ktoré zmenia našu budúcnosť. Sme radi, že aj vďaka našej podpore sa môže akadémia a jej projekty ďalej rozvíjať.


Víťazné projekty ročníka 2021/22:

zWOOLni - rieši využitie odpadovej vlny a hubového mycélia, aby vznikol nový materiál vhodný na použitie do rôznych odvetví

Comfy - predstavuje novú generáciu ekologických biodegradovateľných respirátorov

Všetky projekty ročníka 2021/22 nájdete TU

Lifbee Letná Výzva 2021
Počas leta 2021 študenti hľadali:

Vlákna na báze celulózy z netradičných zdrojov

Prieskum alternatív elastanu a polyamidu pre účely textilného priemyslu

Prieskum trhu alternatív PVC pre účely výroby letných šľapiek

Projekty 2020: www.lifbee-projects.com

Viac o Lifbee Academy na www.lifbee.com