Darcovstvo

Kvalita našich veselých výrobkov je pre nás dôležitá a neustále sa snažíme zlepšovať ju. Niekedy sa ale stane, že chybou nastavenia strojov či chybou človeka výrobky nie sú dokonalé. Sú síce stále funkčné, no do predaja ich nepustíme. Takýmto výrobkom dávame druhú šancu, aby neskončili na skládke. Vďaka systému darcovstva a partnerstvám s rôznymi neziskovými organizáciami ich venujeme ľuďom v núdzi, chráneným dielňam či komunitným centrám. Takto dokážeme darovať 100 % nepredajného tovaru.